Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného informačního systému firmy IES spol. s r. o. a návrhu změn. K posouzení IS a firmy se využívá metod SWOT a HOS 8. Na základě získaných výsledků těchto metod bude posouzen stav informačního systému a vyhodnocení jeho přínosů pro činnost společnosti včetně nalezení slabin a návrhu řešení. Součástí návrhu řešení bude i jeho ekonomické zhodnocení.
This bachelor’s thesis deals with the analysis of the current information system of the company IES spol. s r. o. and draft amendments. The assessment of IS and the company uses the methods of the SWOT and HOS 8. On the basis of the results obtained by these methods will be assessed the status of the information system and evaluation of its benefits for the company's operations, including finding weaknesses and proposing solutions. Part of the proposed solution will be its economic evaluation.
Description
Citation
SKOPALÍK, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky oponenta - Ing. Ivo Hrabal: Proč pro analýzu byla použita metoda HOS8 a nikoli HOS2009, která mi po prostudování pro daný účel připadá vhodnější. - zodpovězeno Z pohledu důrazu na jednotlivé oblasti je poměrně málo rozebrána oblast ORGWARE z hlediska jejího vlivu na celkové fungování systému ve sledované firmě. - zodpovězeno Otázky vedoucího - Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: nejsou doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.: Jak se má správně zálohovat? - zodpovězeno Jaké typy záloh znáte? Jaký je rozdíl mezi totální a inkrementální zálohou? - zodpovězeno Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Jaká byla hlavní kritéria pro výběr informačního systému? - zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D.: Pro koho je výstup práce určen? - zodpovězeno Proč jste použil SWOT analýzu? - částečně zodpovězeno V čem je penzijní pojištění silnou stránkou? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO