Analýza podnikatelského prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr budou zhodnocena fakta a navrhnuta možná řešení na zlepšení.
This Bachelor thesis analyses the business environment. In the theoretical part the environment of the company, barriers and problems of the business are described. In the practical part this theory is applied to one specific company and the evaluation of the facts and a proposal of some possible options for improvement takes place at the end.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, E. Analýza podnikatelského prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Otázka vedoucího práce: viz. příloha Odpovězeno. Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA: Poznámky k cíli bakalářské práce – návrhy v rámci práce nejsou zcela v souladu s cílem. Jak jste dospěla k závěrům, uvedeným ve své práci, týkajících se Porterovy 5 faktorové analýzy. Odpovězeno. Odůvodněte zařazení jednotlivých faktorů ve SWOT analýze. Odpovězeno částečně.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO