Snímač pohybu sportovního náčiní ve sportovním tréninku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá snímáním akcelerometrických a gyroskopických dat při florbalové střele s využitím platformy Arduino a programového jazyka Matlab. V literární rešerši je zahrnuta teorie florbalové střely, vlastnosti hole a správný výběr hole. Dále jsou zde popsány komponenty pro měření, které jsou zasazeny do shaftu florbalové hole. Data z Arduina jsou pomocí Bluetooth modulu HC-05 přenesena do programovacího jazyka Matlab, ve které jsou zpracována a vykreslena. K senzoru je vytvořeno grafické uživatelské rozhraní, jenž slouží pro měření, zpracování a vykreslení dat. V práci jsou porovnány tři typy střel a srovnání střely hráče se střelou amatéra.
This bachelor‘s thesis deals with accelerometer and gyroscopic data during floorbal shot using the Arduino platform and the Matlab programming language. The theory of floorball, features and proper hole selection are included in this study. There are also described components for measuring and wireless transmission of accelerometer and gyroscopic data using the Arduino platform. The components are inserted into the shaft of the floorball stick. Data from the Arduino are transfered to the Matlab programming language using the Bluetooth module HC-05. The Matlab is used for processing and displaing gyroscopic and accelometric data. Graphical user interface is created for data measuring processing and displaying. Three types of shots are compared as well as beginner and advanced player shots measured by motion sensor.
Description
Citation
HUNKAŘOVÁ, N. Snímač pohybu sportovního náčiní ve sportovním tréninku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Ronzhina položila otázku: Lze pouze podle maximální rychlosti poznat profesionála a amatéra? U jakých skupin jste prováděla měření? Doc. Černý položil otázku: Jak odůvodníte tvar trajektorie pohybu florbalové hole? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO