Deskripce CNC frézovacích a brousících strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Ukončení bakalářského studia strojního inženýrství je vypracování bakalářské práce, která je zaměřena na rozdělení obráběcích strojů, a dále se detailněji zabývá typy a hlavními znaky podskupin frézovacích a brousících strojů. Práce také obsahuje vývoj numericky ovládaných strojů a porovnání se současnými stroji řízenými počítači. Závěr práce uvádí tuzemské i zahraniční výrobce CNC strojů a uvádí současný trend výroby těchto strojů.
Graduation from the Bachelor course at Faculty of Mechanical Engineering is finished by the thesis, which is focused in division of machine tools, further dealing with more detailed description of main types and features of sub-groups CNC milling and grinding machines. The thesis also includes progress of numerically controlled machines and comparison with present-day computer controlled machines. In the end the essay lists domestic and foreign producers of CNC machines and describes contemporary trend in their production.
Description
Citation
NEŠPOR, P. Deskripce CNC frézovacích a brousících strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Doc.Ing.Miroslav Maňas, CSc. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO