Studie samosběrných a silážovacích návěsů a vozů pro sběr a svoz balíků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo provést studii zemědělských návěsů od různých výrobců zemědělské techniky se zaměřením na samosběrné a silážovací návěsy a vozy pro sběr a svoz balíků. V první části této práce byl proveden stručný popis srovnávaných výrobců a jejich jednotlivých produktů V druhé části bakalářské práce byl proveden popis srovnávaných parametrů a výpočet vlastních poměrných parametrů. Pro lepší přehlednost bakalářské práce byly poměrné parametry vyneseny do grafů a bylo provedeno srovnání jednotlivých produktů dle uvedených parametrů. Poslední část byla zaměřena na srovnání výrobců podle nečíselných vlastností jako je například postavení daného výrobce na trhu, záruka, servis atd.
The aim of the bachelor thesis was to make a study of agricultural trailers from different agricultural machinery producers focusing on self-loading wagons, silage trailers and pressed straw self-loading conveyers. The first part of the thesis gave a short description of agricultural machinery producers and their products. In the second part of the thesis there were described compared parameters with the calculation of own parameters. These parameters were drawn into graph to make the bachelor thesis clear and individual products were according to mentioned parameters compared. The last part focused on the comparison of agricultural machinery producers with respect to non-numerical criteria such as the position of the producer on the market, guarantee and customer service etc.
Description
Citation
WOJNAR, P. Studie samosběrných a silážovacích návěsů a vozů pro sběr a svoz balíků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO