Využití systémového katalogu pro správu databází

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Účelem této práce je návrh a následné zhotovení webové aplikace pro správu databáze, využívající systémový katalog databázového systému Microsoft SQL. Úvod práce pojednává o principu relačních databází včetně uvedení nejrozšířenějších databázových systémů, dále je uvedena syntaxe dotazovacího jazyka SQL. V další kapitole popisuji vlastnosti systémového katalogu, které jsem ve své práci využil. Poslední teoretická část je zaměřena na popis platformy .NET, důraz je kladen hlavně na technologie ASP.NET a ADO.NET. První jmenovaná slouží k vytváření dynamických webových stránek. Druhá z nich je objektová knihovna pro přístup k datům. Praktická část práce zahrnuje návrh webové aplikace, podle něhož je výsledná webová aplikace vytvořena, v této části je kladen důraz především na zabezpečení a předpokládanou programovou část webové aplikace. V poslední části dokumentu je popsána hotová aplikace především z hlediska konfigurace a funkcí, které přináší uživateli. V závěru jsem stručně zhodnotil výsledek této práce.
The purpose of this project is to create a design and subsequently the web application for a database management which uses the system catalogue of the Microsoft SQL database system. The introduction deals with the principle of the relational databases and includes the list of the most widespread database systems. The next chapter of the theoretical part describes the syntax of the SQL query language, and the next chapter deals with the properties of the system catalogue which were utilized. Finally, the last of the theoretical chapters is centred on the .NET platform and its technologies – particularly the ASP.NET and the ADO.NET technologies. The former is used for creating dynamical web pages, and the latter is an object library used for the data access. The practical part of this work comprises the web application scheme on which is the final web application based. The most emphasized issues in this part are the security and the supposed program design of the web application. The final part of the work contains a description of the finished web application, especially the configuration and the functions which the application provides to a user. And finally, the whole project is briefly evaluated in the conclusion.
Description
Citation
NEČAS, J. Využití systémového katalogu pro správu databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Minarčík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kacálek (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Jak vidíte do budoucna využití Vaší aplikace? Je Vámi navržené řešení vhodné pro komerční použití nebo byste navrhoval jiný přístup řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO