Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci je popsána historie vodních strojů a jejich využívání na území současné České republiky. Práce se dále dotýká obecné problematiky obnovitelných zdrojů energie především vodních elektráren. V druhé části se práce věnuje malé vodní elektrárně Vilémovský mlýn v Bítovčich s užitím poznatků z rešeržní části práce.
The Bachelor thesis discribes the history of water engines and usage of water engines in the territory of today's the Czech republic. The thesis also deals with the common issue of renewable energy resources, especially of hydroelectric power. THE Last part is about small hydroelectric power plant Vilémovský mlýn in Bítovčice and is based on previous knowledge.
Description
Citation
PAVLÍČEK, J. Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Himr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO