LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem projektu je urbanistický a architektonický návrh galerie moderního umění, designu a architektury. Při navrhováníání byla důležitá nárožní poloha parcely umístěná za novodobou hradbou dopravy. Koncept vychází z myšlenek o zpřístupnění uměleckého díla divákovi, vlivu technologie na umělecké obory a proměny postavení muzea jako instituce a jeho diváka z pasivních pozorovatelů na aktivní účastníky. Program galerie je doplněn kavárnou a edukačními ateliéry, jejichž náplň vyplývá z konceptu. Volným parterem prochází kompozičně výrazná krajina tvarovaná podle nabízených funkcí. Krajina představuje pomyslné i vizuální propojení zeleně v okolí parcely.
Subject of the project is urban and architectural design of Gallery of modern art, design and architecture. Important part of project was determined by corner location of the site which is situated behind modern fortification of traffic. Concept is based on thoughts about accessibility of artwork, impact of technology on artistic fields and transformation of museums as institutions and its audience from passive observer into active participants. In column-free parterre passes through expressive artificial landscape which is shaped by possible functions. Landscape represents mental and visual connection between two green strips beside the site.
Description
Citation
SUROVEC, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jaromír Walter (předseda) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO