Jazyk a diskurz v časopise Processed World

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o historii počítačů, o postupném rozšiřování technologií do světa obyčejných lidí a o tom, jak tato skutečnost tyto lidi ovlivnila. Současně tím poskytuje základní pozadí k tématům v časopise Processed World. Stručně popisuje historii počítačů rozdělenou na jednotlivé generace, a tím umožňuje představit si, jakým způsobem probíhal a jak rychlý byl vývoj technologií s počítači spojen. Práce se věnuje také vlivu počítačů na uživatele a šíření počítačů do amerických domácností v rozmezí let 1990 a 2000. Pozornost je věnována také často opomíjeným negativním aspektům počítačových technologií, které se v časopise objevují. Časopis Processed World, který byl založen roku 1981, je výsledkem frustrace kancelářských pracovníků ze San Francisca, kteří tak chtěli neotřelou a informativní formou podpořit lidi ve stejné či podobné situaci. Práce se blíže věnuje ilustracím a jejich významu v tomto časopise. Analýzou konkrétních textů také poskytuje představu o článcích, které se v časopise objevují.
The thesis deals with the history of computers, the spreading of computer technology and its influence on users, which provides basic background to the analysis of topics found in the Processed World magazine. The history of computers is generally described in individual generations, which allows us to imagine in which way the development of computers and technology progressed. The thesis deals also with the influence of computers on the general public and the spreading of computers into American households between the years 1990 and 2000 and it briefly outlines the situation today. Attention is given also to the often-neglected negative aspects of computer technologies that are presented in the magazine. The Processed World magazine, which was founded in 1981 by a group of young people from San Francisco, is based on frustration of office workers who wanted to create a form of entertainment, information and sympathy for people in the same situation. The thesis also deals with the illustrations and their meaning presented in this magazine. By analyzing specific texts, it also provides a certain example of how the articles of the Processed World look like.
Description
Citation
URBAN, M. Jazyk a diskurz v časopise Processed World [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Magdalena Šedrlová (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen) Mgr. Magdalena Šedrlová (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student přednesl výbornou prezentaci a zodpověděl otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO