Návrh strategie rozvoje podniku působícího v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého podniku, který působí na trhu jako poskytovatel vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy. Teoretická část práce je zaměřena převážně na charakteristiku metod analýzy vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, které jsou následně využity v praktické části práce, ke zjištění současného stavu podniku. Výstupem pak bude návrh strategie rozvoje zkoumaného podniku s důrazem na jeho tržní expanzi.
This bachelor thesis deals with the proposal of the strategy development of small business, which operates in the market as a provider of national and international cargo transport. The theoretical part is focused primarily on the characteristic of the methods of analysis of internal and external environment of the company, which are subsequently used in the practical part, to determine the current state of the business. The outcome will be the proposal of the strategy development of the examined company with emphasis on its market expansion.
Description
Citation
SMĚŠNÝ, J. Návrh strategie rozvoje podniku působícího v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Otázky vedoucího závěrečné práce: odpovězeno. Otázky oponenta závěrečné práce: odpovězeno. Ing. Lucie Folprechtová: Jak student dospěl k příjmům, které stanovil v bakalářské práci (dotaz k metodě výpočtu)? Ing. Petr Novák, Ph.D.: Má podnik problém s fluktuací řidičů do zahraničí (z pohledu lepší mzdy)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO