Návrh počítačové sítě střední školy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě střední školy. Práce obsahuje analýzu současného stavu sítě a požadavky vedení školy. Popisuje technické řešení kabelážního systému a vhodné umístění aktivních prvků. Toto řešení vychází z teoretického návrhu souvisejícího s příslušnými normami.
This thesis deals with design of universal computer network. Includes analysis of current network status and the requirements of the school. Describes the technical solution of cabling system and appropriate placement of active elements. This solution comes out of a theoretical koncept based on corresponding standarts.
Description
Citation
RIEGL, T. Návrh počítačové sítě střední školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO