Inovace marketingové strategie vybrané sportovní organizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní organizaci TANEČNÍ STUDIO B-FRESH. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. Analýza současného stavu podrobně popisuje celou organizaci a společně s výsledky ankety ji využiji k vlastním návrhům inovací.
The Bachelor Thesis deals with an innovation of marketing strategies of sports organization DANCE STUDIO B-FRESH. The theoretical basis of the work focuses on the general theory of marketing, specifics and trends of sports marketing. The analysis of the current situation describes in detail the whole organization. It is used together with the survey results for my own innovation proposals.
Description
Citation
ŠÁŠKOVÁ, S. Inovace marketingové strategie vybrané sportovní organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Kruntorádová: Jakým způsobem je zkoumaný spolek financován? Kde jsou uvedeny dosavadní náklady spolku? - částečně odpovězeno Práce v analytické části neodpovídá zcela požadavkům použitých metod a jejich hloubky zpracování. Autorka obhájila své stanovisko v rámci rozpravy bakalářské práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO