Apartmánový resort Velké Karlovice

Abstract
Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce bytového domu a změna jeho funkčního využití na apartmánový resort. Nachází se na kraji obce Velké Karlovice v CHKO Beskydy. Stávající objekt má podobu dvou navzájem posunutých kvádrů se sedlovou střechou s mírným sklonem a odskočenými rohy. Má tři nadzemní podlaží. V prvním jsou garáže a sklepy, druhé a třetí je obytné s osmi bytovými jednotkami. Základní ideou projektu bylo ponechat původní objekt a zjednodušit jeho základní tvar. Něco přidat a něco odebrat. Navrhované změny dostavují čtvrté podlaží se čtyřmi dalšími jednotkami. Nově tedy objekt čítá dvanáct apartmánů. V přízemí je zřízena kavárna, wellness se saunou a vnitřním bazénem, technické místnosti a sklepní kóje. Dispozice apartmánů je 2kk, každá obytná místnost má přístup ven - na balkon nebo lodžii. Obvodové zdivo je kombinací původních cihel a nového keramického zdiva Porotherm a je nově zatepleno minerální vatou. Monolitické železobetonové stropní konstrukce jsou původní ponechávané, stejně jako schodiště. Z důvodu nástavby podkrovního podlaží je vybudován i nový dřevěný krov.
The subject of the bachelor’s thesis is a reconstruction of apartment house and change of its functional utilisation to apartment resort. It is located on the outskirts of Velké Karlovice in CHKO Beskydy. Current object is in the form of two mutually-shifted blocks with slightly inclinated saddle roof. It is created from 3 above-ground floors. In the ground floor are garages and cellars, in second and third are located the apartments, more precisely 8 of them. The main idea of the project was to keep the original object and simplify its fundamental shape. Add and remove something. Proposed changes finishes the fourth floor with four other apartments. Newly the object contains 12 apartments. On the ground floor is cafe, wellness with sauna and inner pool, utility room and cellars. Apartments contain an open plan, one bathroom and one bedroom, every residential room has access to the outside - balcony or loggia. Perimeter walls are combination of original bricks and new ceramic brickwork Porotherm and it is newly insulated with mineral wool. Monolitic reinforced concrete ceiling constructions are original, as well as staircase. New wooden roof truss has been created because of extension of attic floor.
Description
Citation
ŠPAČKOVÁ, A. Apartmánový resort Velké Karlovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. Jan Tichý - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Kateřina Malečková - člen,
Date of acceptance
2022-06-06
Defence
Studentka představila téma bakalářského projektu, jímž je apartmánový resort Velké Karlovice. Prezentace byla připravena perfektně, výklad byl veden konzistentně a studentka operativně reagovala na doplňující dotazy členů komise týkající se dřevěného obkladu fasády, krokví nad lodžiemi ve 4. NP, zařazení skladu prádla a prádelny a parkovacích stání. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací a modelem architektonického detailu byla diskutována následující témata: zaoblený detail schodiště, limity stavby ve vztahu k CHKO a finanční náročnost realizace. Na připomínky uvedené v oponentském posudku stejně jako na dotazy členů komise reagovala studentka adekvátně, projevila výbornou orientaci v oboru a vynikající schopnost argumentace. Členové komise ocenili nápaditost řešení i preciznost zpracování výkresové dokumentace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO