Genetické programování s jazykem Brainfuck

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá výzkumem možností použití jazyka brainfuck ke genetickému programování. V teoretické části jsou rozebrány základní mechanismy genetického programování (selekce, křížení, mutace), jejich různé varianty a použití. Praktická část obsahuje kapitoly zabývající se samotnou implementací programového rozhraní pro tuto práci a prováděné experimenty. Výsledky získané vyhodnocením experimentů jsou shrnuty v záverečné části, kde je rovněž nastíněn další možný vývoj v oblasti genetického programování s jazykem brainfuck.
This thesis deals with the research of possible usage of brainfuck language for genetic programming. In the theoretical part, there are described basic mechanisms of genetic programming (selection, crossover, mutation), their different versions and usage. Practical part includes chapters considering implementation of program interface for this thesis and the experiments done. Results from the experiments are discused in the final chapter, where the future development in the are of genetic programming with brainfuck language is also mentoined.
Description
Citation
MINAŘÍK, M. Genetické programování s jazykem Brainfuck [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO