Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Tato práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část je věnována principům finanční analýzy a její využití v praxi. Praktická část představuje aplikaci vybrané teorie na firmu TRASNSROLL - CZ, a.s. V závěrečné kapitole jsou předloženy vlastní návrhy opatření na zlepšení finanční situace společnosti.
The topic of this bachelor thesis is "Evaluation of the performance of the company using financial analysis tools". This work is focused on examining the performance of the selected company. The theoretical part is devoted to principles of financial analysis and its use in practice. The practical part represents apllication of selected theory for TRASNROLL - CZ, a.s. In the last chapter, own proposals for improvement of the financial situation of the company are presented.
Description
Citation
TIHELKA, F. Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Otázka vedoucího: zodpovězeno Otázka prof. Koráb: Můžete blíže specifikovat charakter odběratelů? - částečně zodpovězeno Otázka doc. Scholleová: Můžete rozvést, čím byl způsobem pokles tržeb? - částečně zodpovězeno Můžete rozvést důvod výběru Vámi zvolených modelů? - zodpovězeno Otázka Ing. Luhan: Na základě jakých dat byl konstruován model SWOT analýzy? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO