Financování podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem na založení a financování bezobalového obchodu ve Valašském Meziříčí. Bakalářská práce je tvořena ze dvou částí. Teoretická část obsahuje základní pojmy spojené s podnikáním a jeho financováním. Praktická část je věnována analýze trhu a výběru vhodného typu financování pro tento podnikatelský záměr.
The bachelor's thesis deals with a proposal for the establishment and financing of zero waste shop in Valašské Meziříčí. The bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part contains the basic concepts associated with business and its financing. The practical part is devoted to market analysis and selection of a suitable type of financing for this business plan.
Description
Citation
KONVIČNÁ, D. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Poláček: Máte nákladovou položku na sociální sítě? odpovězeno Ing. Poláček: Kolik byl statistický soubor u dotazníkového šetření? odpovězeno Ing. Schüller: Jakým způsobem jste vymýšlela otázky do dotazníkového šetření? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO