Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabírá komparací zdanění přijmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. První část je zaměřená na základní pojmy a postupy pro stanovení výslední daňové povinnosti. V analytické časti je na modelových příkladech vypočtena výslední daňová povinnost v obou státech v roce 2020 a 2021. Následuje komparace zdanění v jednotlivých letech. Poslední část se zabývá optimalizacemi daně v České republice.
The bachelor thesis deals with the comparison of personal income taxation in the Czech Republic and Slovakia. The first part focuses on the basic concepts and procedures for determining the resulting tax liability. In the analytical part, the resulting tax liability in both the following years 2020 and 2021 is calculated on the basis of model examples. The following is a comparison of taxation in individual years. The last part deals with tax optimizations in the Czech Republic.
Description
Citation
CIBULKOVÁ, K. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.: Ve Vaší práci se zabýváte optimalizací daně z příjmů u vybrané společnosti, jaké by byly návrhy, pokud se na danou problematiku podíváte z pohledu státu? Odpovězeno. Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Srovnejte zdanění příjmů fyzických či právnikých osob v ČR a v SK? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO