Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem silové části frekvenčního měniče. Popisuje obecnou teorii asynchronního motoru a výkonové elektroniky z hlediska pulsních měničů. Pro zadané parametry jsou vybrány vhodné součástky, které jsou v práci popsány. Dále jsou vypočítány ztráty, které jsou využity pro návrh chlazení. Také je v této práci navržen LC filtr. Pro celou silovou část je pak navržena deska plošných spojů.
The semestral thesis deals with designing a frequency changer. It describes general information about induction motors and power electronics, focusing on pulse converters. Based on given parametres, appropriate components were chosen and described. Also, there is power loss calculated in this document, which is used for dimensioning cooling. Also an LC filter is designed in this dokument. At last, there is a printed circuit board designed for the power part.
Description
Citation
VESELÝ, P. Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor“. Během obhajoby student působí jistým dojmem. Prezentace je logicky uspořádaná a má pěknou grafickou úroveň. Charakteristika úkolu a jádro práce jsou prezentovány srozumitelně. Otázky zkoušejícího byly zodpovězeny, stejně tak i otázky doplňující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO