Prostředí pro analýzu škodlivého kódu Cuckoo Sandbox

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením kontrolovaného prostředí pro analýzu škodlivého kódu, ve kterém je provedena a popsána simulovaná analýza vybraného vzorku. Dále je obsahem práce analýza webového prostředí se zaměřením na malvertising kampaně a sdílení nalezených školdivých kódů.
The bachelor thesis deals with the creation of a controlled environment for an analysis of malicious code, where simulated analysis of a selected sample is conducted and described. Furthermore, the content of the work is a web environment analysis aimed on malvertising campaigns and sharing founded malicious codes.
Description
Citation
HONS, K. Prostředí pro analýzu škodlivého kódu Cuckoo Sandbox [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (předseda) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Brychta (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen) JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (člen) Ing. Ľubomír Mráz (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta: 1) V práci uvádíte, že výsledky jste publikoval na serverech virustotal.com a hybrid-analysis.com. Jaký je přínos Vámi nahraných vzorků těmto internetovým komunitám?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO