Výroba loga na kapotu automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby loga. Součást je vyrobena z hliníkového plechu 42 4005 a celková výrobní série činí 100 000 ks/rok. Na základě variantního řešení byla navržena metoda kombinace ražení a tažení na konvenčním nástroji bez přidržovače. Nastroj je konstruován jako jedno operační pro upnutí do lisu LEN 25 C o jmenovité síle 250 kN. Pro toto konstrukční řešení byly provedeny výpočty a vytvořena výkresová dokumentace.
Bachelor thesis is submitting a proposal of production technology of logo. The part is made of aluminum sheet 42 4005 and the total production is 100,000 unit/year. Based on the variant solution method of combination of stamping and drawing on the instrument without holder has been designed. Instrument is constructed for fixing to the press LEN 25 C with a nominal tensile force of 250 kN. For this variant calculation part and drawings documents were made.
Description
Citation
FRANĚK, T. Výroba loga na kapotu automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací a zodpověděl otázky oponenta. Otázky: 1. Nakreslete správně nástřihový plán řešené součásti. Obecně zakótujte a vysvětlete jednotlivé symboly. 2. Můžete vysvětlit využití materiálu 50%? 3. Jaké byly zvoleny rozměry plechu? Uvažoval jste o jiných rozměrech?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO