Studie procesního řízení zakázky ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na studii procesního řízení zakázky ve výrobním podniku, konkrétně v podniku Seaborne Plastic s.r.o. Tato britská společnost se specializuje v oblasti tepelného tváření plastů. V první části práce jsou uvedeny teoretická východiska práce. Druhá část je zaměřena na vybraný podnik a analýzu procesního řízení zakázky od přijetí objednávky od zákazníka po expedici výrobku zákazníkovi. Ve třetí části práce jsou navrženy změny ke zlepšení nebo odstranění zjištěných nedostatků v podniku.
The bachelor thesis is focused on the study of process management of a contract in a manufacturing enterprise, specifically in the company Seaborne Plastic s.r.o. The British company specializes in the thermoforming plastics. The first part introduces theoretical basis of the thesis. The second part is focused on the company and it analyses the process management of a contract since accepting the contract from a customer until the expedition of the product to a customer. The third part is focused on changes to improve or remove discovered lacks in the company.
Description
Citation
ZAORAL, V. Studie procesního řízení zakázky ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno. Ing. Pavel Holek: Jaký konkrétní CNC stroj chcetě zaobstarat? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO