Databáze akustických nahrávek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Databáze akustických nahrávek je aplikace přístupná přes klasický webový prohlížeč. Využity byly technologie, běžně ve webových aplikacíh používané. Použitím těchto technlogíí je zajištěna přístupnost databáze pro široký okruh uživatelů. Vytvořená aplikace umožňuje na server nahrávat zvukové soubory typu WAV a přidat k těmto souborům popisky různého charakteru. Kromě správy řečových nahrávek umožňuje aplikace porovnávání účinnosti metod zvýraznění řečového signálu ze šumu, kterými byly nahrávky zpracovány.
The databsae of accoustical recordings is a web-based application, which is accessible with an usual web browser. There were used technologies, that are ussually used in web applications. This ensures, that the application is open for using by wide range of users. The application enables uploading WAWE files to the server and allows the user to add various description of the recordings. The application allows also comparing the quality of recordings, which were processed with some method for highlighting the accoustical signal from noise. This function is established by listening tests, which are open for every user, who wants to join the tests.
Description
Citation
TERZ, M. Databáze akustických nahrávek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Křepelka, Ph.D. (člen) Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) Ing. Jan Malý (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Z čeho jste vycházel při implementaci algoritmu Levenshteinovy metody pro výpočet vzdálenosti? Jak máte ve vytvořené databázi řešen šablonovací systém?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO