Analýza vybraných ukazatelů společnosti Gradimo s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů společnosti Gradimo s.r.o., která se orientuje na prodej cigaret skrz komisní prodej nebo automaty. Proto je práce zaměřena na optimalizaci skladových zásob, která má za cíl minimalizovat množství finančních prostředků do nich vložených.
Bechelor's thesis deals with analysis of selected indicators of company Gradimo s.r.o., which is intersted in cigarette sales thru vending machines and consignment sale. Because of that, this thesis is focused on inventory optimalization. It's goal is to minimize of funds in it.
Description
Citation
BLAŽEK, Z. Analýza vybraných ukazatelů společnosti Gradimo s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky oponenta práce odpovězeno 1. Ing. Ondrák Čím jsou způsobeny sezónní výkyvy? Jakým způsobem by měla k danému problému přistoupit firma? odpovězeno 2. doc. Zich Je pro firmu lepší sezónnost nebo dlouhodobý pokles trendu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO