Využití nástrojů projektového managementu v projektu neziskové organizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je využitie teoretických poznatkov, nástrojov a metód projektového manažmentu a ich aplikácie na projekt neziskovej organizácie. Myšlienkou analyzovaného projektu je snaha o usporiadanie série podujatí na pomoc pri integrácii zahraničných študentov VUT v Brne do miestneho prostredia po ich príchode do Českej republiky. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá kapitola vymedzuje teoretické poznatky, na základe ktorých sú vytvorené návrhy riešenia. Druhá časť je zameraná na pozadie organizácie, organizačnú štruktúru, či rozbor problémov, ktoré nastali v minulosti. Posledná časť pracuje s teoretickými nástrojmi a metódami a transformuje ich do analýz pre projekt vhodných.
The goal of the bachelor thesis is to use theoretical knowledge, tools, and methods of Project management and their application to the project in charge of voluntary organisation. The idea behind the analysed project is an effort to organise a series of events to help integrate BUT international students into the local environment after they arrive in the Czech Republic. The thesis is divided into three main parts. The first chapter defines the theoretical knowledge based on which solutions are created. The second part focuses on the organisation’s background, organisational structure, or description of problems that have occurred in the past. The last part works with theoretical tools and methods and transforms them into analyses suitable for the project.
Description
Citation
ŠPERNOGA, M. Využití nástrojů projektového managementu v projektu neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázka oponenta práce: Bude vaše práce - projektový přístup využitý v praxi? Kde vidíte největší slabiny celého projektu? V čem vidíte jeho největší výhodu? - Odpovězeno Ph.D. Schüller: Jakým způsobem se dá aplikovat v soukromé sféře lesson learn? - Odpovězeno Ph.D. Konečný: Jakým způsobem bude zajištěno projektové řízení do budoucna při obměně účastníků? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO