Bezbariérový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby bezbariérového rodinného domu na úrovni projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Objekt je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím se stěnovým konstrukčním systémem z cihelných bloků, založen na betonových základových pasech a zastřešen plochou střechou. Návrh domu klade důraz na dispoziční řešení pro osobu s omezenou schopností pohybu a její samostatnost při užívání, včetně zajištění konstrukce po stránce statické, architektonické, úspory energie a bezpečnosti při užívání objektu.
The aim of bachelor’s thesis is a project of new detached barrier-free house at a level of project documentation for the building realization. The building object is without basement and with one above-ground floor with wall construction system from brick blocks founded on strip foundations from concrete and covered with a flat roof. The building project is completed in accordance with design requirements for building typology of barrierless buildings and access for disabled person and for her self-reliance while using, including design of building constructions and materials in terms of statics, architecture, evaluation of thermal protection of the building envelope and safety while using.
Description
Citation
MICHL, M. Bezbariérový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO