Zkušební trať pro plynové ventily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem práce je návrh na inovaci zařízení pro testování plynových ventilů. Obsah je rozdělen do celkem čtyř částí. První část obsahuje rozbor konstrukce, parametrů a využití původního zařízení. Ve druhé části jsou stanoveny požadavky na nové zařízení, a následně je dle těchto požadavků vypracován návrh na inovaci původní zařízení. Třetí část dokumentuje proces realizace návrhu, poukazuje na problémy, které bylo v průběhu nutné vyřešit, a rovněž uvádí rozdíly mezi výslednou realizací a návrhem. Poslední, čtvrtá část, je věnována kontrolnímu měření na inovovaném zařízení.
This bachelor thesis deals with the innovation of gas valve test rig. First part describes construction, parameters and usage of the original device. Second part determines requirements on a new device and subsequently submits a proposal to meet these requirements. Process of inovation, related problems and differences between final solution and proposal are covered in third part. Last part brings results of test measurement.
Description
Citation
ŠEFRÁNEK, A. Zkušební trať pro plynové ventily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO