Měřicí stanice s přenosem dat přes 4G síť

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá přenosem dat přes 4G síť z měřící stanice na webový server. V první části práce jsou uvedené možnosti přenosu přes 4G síť pomocí modulu SIMCom 7600E-H. Dále jsou zde popsány způsoby, jak lze měřící stanici sestavit a jak využít webový server pro ukládání a zobrazování naměřených dat odeslaných z měřící stanice. Ve druhé části práce jsou jednotlivé druhy přenosu otestovány a na základě výsledků je dále realizován živý přenos dat a intervalové odesílání dat. Součástí je také postup nastavení serveru a webové aplikace pro zobrazování dat či sestavení a naprogramování měřicí stanice.
The bachelor thesis is concerned with data transfer via 4G network from a measuring station to a web server. The first part presents the possibilities of transmission via 4G network using the SIMCom 7600E-H module. The ways how to assemble the measuring station or how to make a web server for saving and displaying the measured data are introduced. In the second part, the individual types of transmission are tested and live data transmission and interval data transmission is also implemented based on the results from the first part. The thesis also notes the procedure for setting up a server and a web application for displaying data or assembling and programming a measuring station.
Description
Citation
PERNICA, M. Měřicí stanice s přenosem dat přes 4G síť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Funguje komunikace mezi měřicí stanicí a serverem obousměrně? Jakým způsobem byla využita obě jádra u FreeRTOS? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO