Optimalizace dělení materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Problém delenia materiálu tvorí jeden z významných optimalizačných problémov, ktorý zasahuje do širokej škály oblastí priemyslu kde sa spracúva alebo vyrába materiál. Na úvod sú stručne uvedené základy lineárneho a celočíselného programovania ako aj popísanie typologického rozdelenia rezných a baliacich problémov podľa piatich kritérií, ktoré upresňujú definíciu problému delenia materiálu. Zo širokého množstva prístupov a algoritmov je vybraných niekoľko typov, ktoré sú popísané. Následne sú vybrané dva prístupy na riešenie jednorozmernej a 1,5-dimenzionálnej problematiky.
The Cutting stock problem is one of the major optimization problems that affects a wide variety of industrial fields where material is processed or manufactured. At the beginning the basics of linear and integer programming are briefly presented, as well as a description of the typological division of cutting and packaging problems according to five criteria, which specify the definition of the cutting stock problem. From a wide range of approaches and algorithms, a few are selected, which are described. Subsequently, two approaches are selected to solving one-dimensional and 1.5-dimensional.
Description
Citation
HORNIAK, L. Optimalizace dělení materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a cíli své BP. Následně zodpověděl dotazy oponenta a komise. doc. Němec: Zohlednění šířky řezu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO