Model řiditelného proudového zesilovače s diamantovými tranzistory a napěťovými zesilovači

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřená na modelování řiditelného proudového zesilovače s využitím napěťově řízených zesilovačů a diamantových tranzistorů. Práce v první části pojednává o principu modelování s diamantovým tranzistorem a udává vlastnosti diamantového tranzistoru OPA860. Následně jsou probrány vlastnosti zesilovačů s řiditelným ziskem VCA810 a LMH6505 s hlavním zaměřením na jejich zisk. Tyto zesilovače jsou použity pro modelování proudových zesilovačů. Dále jsou rozebrány navržené modely a ověřeny simulacemi. Funkčnost modelů je ověřena praktickým měřením a výsledky jsou porovnány se simulacemi. V závěru práce jsou uvedeny příklady jednoduchých aplikací.
This thesis is focused on modelling of controllable current amplifier based on voltage controllable amplifiers and diamond transistors. In a first part of the thesis, principle of modelling of diamond transistor and features of diamond transistor OPA860 are discussed. Furthermore, there are discussed features of amplifiers with controllable voltage gain (VCA810 and LMH6505) with main focus on their gain. These amplifiers are used for modelling the current amplifiers. In the next parts there are analyzed of the proposed models and verification of the simulations. The functionality of the models is verified by practical measurements and results are compared with the simulations. In conclusion of the thesis, there are examples of simple applications.
Description
Citation
KOS, D. Model řiditelného proudového zesilovače s diamantovými tranzistory a napěťovými zesilovači [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (člen) Ing. Karel Fliegel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO