Detekce objektů v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o problematice detekce objektů a popisuje teoretická východiska detekce založené na boostingu, algoritmu AdaBoost a Haarových příznacích v roli slabých klasifikátorů. Dále se tato práce zabývá návrhem a implementací trénovací a detekční aplikace založené na knihovnách OpenCV a wxWidgets. K závěru popisuje test trénování a detekce obličejů provedený v implementované aplikaci.
This work deals with the problem of object detection in images and describes theoretical backgrounds of detection based on boosting, AdaBoost algorithm and Haar-like features as weak classifiers. Further this work engages in design and implementation of a training and detection application based on OpenCV and wxWidgets libraries. To the end it shows a training and face detection test performed in the implemented application.
Description
Citation
PTÁČEK, T. Detekce objektů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO