Nanovrstevnaté kompozity

but.committeeprof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D., školitel (člen) RNDr. Jan Mistrík, Ph.D., oponent (člen) doc. Ing. Ota Salyk, CSc., oponent (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktorandku a poté jí předal slovo. Byla přednesena powerpointová prezentace dizertační práce, která trvala cca 30 minut. Oponenti přečetli posudky, oba kladné a Ing. Kontárová zodpověděla dotazy v nich obsažené. Následně se rozpoutala plodná diskuze, i z ní vzešlo několik dotazů, doktorandka na všechny odpověděla velmi uspokojivým způsobem.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorČech, Vladimíren
dc.contributor.authorKontárová, Soňaen
dc.contributor.refereeSalyk, Otaen
dc.contributor.refereeMistrík, Janen
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:58Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:58Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractTato studie je zaměřena na základní výzkum tenkých vrstev plazmových polymerů a vliv depozičních podmínek na strukturu a vlastnosti jednotlivých vrstev a multivrstev připravených pomocí metody PE CVD. Jednotlivé vrstvy a multivrstvy a-SiC:H byly deponovány na křemíkové substráty z monomeru tetravinylsilanu (TVS) při různých výkonech v kontinuálním a pulzním režimu. Vrstvy byly rozsáhle zkoumány pomocí spektroskopické elipsometrie, nanoindentace, mikroskopie atomárních sil (AFM), rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS), spektroskopie Rutherfordova zpětného rozptylu (RBS), rentgenové reflektivity, Fourierovy transformační infračervené spektroskopie (FTIR) a měření kontaktního úhlu, pro zjištění jejich optických, mechanických a chemických vlastností. Byl zkoumán a prokázán vliv depozičních podmínek na fyzikálně-chemické vlastnosti pp-TVS vrstev. Jednotlivé vrstvy byly v rámci po-depoziční úpravy vystaveny UV záření a byl zkoumán účinek stárnutí a vliv UV záření na jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Multivrstevnaté struktury (plazmaticky polymerizované 2-vrstvy a 10-ti-vrstvy) s tloušťkou jednotlivých vrstev od 0,5 µm do 25 nm byly úspěšně deponovány a charakterizovány pomocí elipsometrické spektroskopie. Na základě získaných poznatků je možné připravit materiály s vlastnostmi upravenými podle požadavků pro využití v nanokompozitních aplikacích a optických zařízeních.en
dc.description.abstractThis study is aimed at the basic research of plasma polymer films and an influence of deposition conditions on structure and properties of single-layer films and multilayers prepared by PE CVD method. Single layer and multilayered a-SiC:H films were deposited on silicon wafers from tetravinylsilane monomer (TVS) at different powers in continual and pulse regimes. The films were investigated extensively by spectroscopic ellipsometry, nanoindentation, atomic force microscopy (AFM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS), X-ray reflectivity, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and contact angle measurements to observe their optical, mechanical and chemical properties. The influence of the deposition condition on the physicochemical properties of pp-TVS films was revealed and quantified. Single layers were also exposed to UV light as post-deposition treatment to investigate aging effects and the influence of UV irradiation on their physical and chemical properties. Multilayered structures (bi-layered and 10-layered plasma polymerized films) of individual layer thickness down to 25 nm were successfully deposited and characterized by ellipsometric spectroscopy. Materials with tailored properties can be developed for nanocomposite applications and optical devices.cs
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKONTÁROVÁ, S. Nanovrstevnaté kompozity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other36934cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15528
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplazmová polymerizaceen
dc.subjectmultivrstvyen
dc.subjecttetravinylsilanen
dc.subjecttenké vrstvyen
dc.subjectellipsometrieen
dc.subjectplasma polymerizationcs
dc.subjectmultilayerscs
dc.subjecttetravinylsilanecs
dc.subjectthin filmscs
dc.subjectellipsometrycs
dc.titleNanovrstevnaté kompozityen
dc.title.alternativeNanolayered Compositescs
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2011-03-24cs
dcterms.modified2011-03-28-16:53:30cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid36934en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:23:38en
sync.item.modts2021.11.12 15:44:50en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Mistrik_Kontarova.pdf
Size:
328.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Mistrik_Kontarova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
509.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_36934.html
Size:
8.53 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_36934.html
Collections