Předzpracování dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku předzpracováním dat. První část se zabývá přehledem a popisem charakteristických testů pro popis atributů, metodami pro práci s daty a atributy. Druhá část práce se popisuje práci s programem Rapidminer. Věnuje se jednotlivým funkcím předzpracování v tomto programu popisuje jejich funkci. Ve třetí části je srovnání výsledku při použití metod předzpracování a bez předzpracování dat.
This thesis surveys on problems preprocessing data. Forepart deal with view and description characteristic tests for description attributes, methods for work with data and attributes. Second part work describes work with program Rapidminer. It pays pay attention to single functions preprocessing in this programme describes their function. Third part equate to results with using methods preprocessing and without using data preprocessing.
Description
Citation
VAŠÍČEK, R. Předzpracování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky oponentů a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO