Návrh IoT meteostanice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Čtenář této práce je seznámen se základní myšlenkou iniciativy internetu věcí, je obeznámen se základní meteorologickou terminologií, s meteorologickými veličinami a s jejich vyhodnocováním. Rovněž se dočítá o možné variantě řešení návrhu IoT meteostanice zahrnující hardwarové a softwarové výstupy, návody a popisy vztažené k návrhu a celkové shrnutí problematiky.
A reader of this thesis is introduced into basic think about Internet of Things initiation, is informed about elementary meteorologic terminology, about meteorologic units and about their processing. The reader will also read about possible variant of IoT weather station design solution including hardware and software outputs, including guidelines and descriptions related to the design and including final summary of the problematics.
Description
Citation
PALA, A. Návrh IoT meteostanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Zimáková, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky komise: 1. Z jakého materiálu byl vyroben kryt optočlenu? 2. Jaký je ideální materiál pro kryt optočlenu? 3. Jak probíhala kalibrace optočlenu? 4. Popište modul pro sledování srážek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO