Navigační systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce popisuje funkce a parametry uvedených navigačních systémů, mezi něž patří jednotlivé modulační techniky, používané frekvence, zabezpečení signálů kódováním. Dále jsou uvedeny části navigačních systémů GPS a Galileo, které se dále dělí na pozemní a vesmírné. Je uveden princip vytváření signálů družicemi systému GPS, kde základem pro přenos uživatelských dat je navigační zpráva. V práci je uveden princip vytváření a struktura této navigační zprávy spolu s vlastnostmi používaných C/A a P-kódů. V další části jsou popsány komponenty družic navigačního systému Galileo a stručný přehled plánovaných služeb tohoto systému. Následuje krátký přehled vlastností používaných přijímačů, společně s přehledem vybraných výrobců mapových podkladů pro navigační přístroje. V poslední části je uvedena simulace generování signálů družice GPS. Simulace obsahuje kódování a dekódování navigační zprávy.
This bachelor´s thesis is focused on the navigation systems GPS, Galileo and their development. The work describes the functions and parameters of mentioned navigation systems including individual modulation techniques, used frequencies and signal securing by encoding. Segments of navigation systems GPS and Galileo, which divide into control and space parts, are mentioned next. The principle of signals generation by GPS system satellites, where the navigation message is the basis of user´s data transfer, is introduced. The principle of generation of the navigation message is described as well as its structure and characteristics of used CA-code and P-code. Next part of the work presents the components of the Galileo navigation system satellites and conspectus of planned services of this system. The summary of used receivers’ characteristics and summary of selected producers of digital geographical data for navigation devices follow next. The last part mentions the simulation of signal generation of GPS satellite. The simulation includes encoding and decoding of navigation message. This simulation is created in Matlab version 7.4 environment.
Description
Citation
JIRKOVSKÁ, Š. Navigační systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kacálek (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Popište stručně princip modulace BOC (Binary Offset Carrier)? Co je to offset hlavního laloku spektra? Jak je zajištěna synchronizace tvorby C/A kódu vysíláče a přijímače?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO