Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca je zameraná na problematiku technickej analýzy a samotných technických indikátor. Venuje sa problematike trendu, grafov a formácii. Jednotlivo ich objasnuje. Zameriava sa na technické indikátory. Rozoberá najmä cenove indikátory, ktoré sú pre výber vhodnej metódy klúčove. Pomocou dostupných informácii zo stránok OTE. Je vybraný indikátor počitaní a následne uplatnovaní na vhodnú komoditu. Úlohou práce je predvídať vývoj trhu pomocou technických indikátorov a zhodnotenie možností daného indikátora.
This work is focused on the problems of technical analysis and the technical indicators themselves. It deals with trends, graphs and formation issues. It clarifies them individually. It focuses on technical indicators. It deals in particular with price indicators that are key to selecting the appropriate key method. Using available information from OTE. The selected indicator is counted and then applied to a suitable commodity. The role of the work is to predict the market development using technical indicators and to evaluate the possibilities of the given indicator.
Description
Citation
KOPUNEC, K. Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací s názvem Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit. Vedoucí práce Ing. Radil přečetl posudek vedoucího a oponenta bakalářské práce a následně položil studentovi otázky. Student zcela odpověděl na otázky uvedené v posudcích. Doplňující otázku položila doc. Lázničková ohledně indikátoru momentu. Student vysvětlil použitý pojem. Následně položil otázku Ing. Topolánek na podrobné vysvětlení křivek uvedených v prezentaci. Student na grafických závislostech popsal jejich význam. Ing. Modlitba měl výtku k použité zkratce OTE a položil studentovi otázky na téma určování cen komodit na pražské burze. Student s pomocí správně odpověděl na otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO