Hodnocení nápravy metodikou EUSAMA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá optimalizací vyhodnocení nápravy. Úvod je věnován popisu tlumiče odpružení, bezdemontážní zkoušky a dynamice vozidel. Odpružení vozidla musí zajistit posádce dostatečné pohodlí a především bezpečnost. Protože tlumiče odpružení podléhají poškození je nutné je kontrolovat. Nejdůležitějším principem bezdemontážní diagnostiky pro tuto práci je metodika EUSAMA. Všechna měření jsou realizována na rezonančním adhezním testeru TriTec. Toto zařízení je konstrukčně jednodušší než ostatní rezonanční zkušebny.
This bachaleor thesis deals with optimalization of axle assessment. The introduction is directed to description shock absorber, non-assembling diagnostics and dynamics of vehicles. The automotive suspension is meant to provide comfort and mainly safety for the passengers. Because shock absorber are stressed, it must be controled. The most important kind of non-assembling diagnostics for this thesis is EUSAMA methodology. All measurement are realized with resonant adhesive tester, which is named TriTec. This device is structural simpler, then other one.
Description
Citation
VÍTEK, L. Hodnocení nápravy metodikou EUSAMA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Čudek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO