Vliv vodivých vzorků na vznik deformací vf magnetického pole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce analyzuje vznik deformací vysokofrekvenčního magnetického pole v okolí elektricky a magneticky vodivých vzorků. Je vytvořeno analytické řešení daného problému a řešena problematika numerického modelování. Práce rovněž teoreticky seznamuje s měřící metodou spinového echa magnetické rezonance, jejími vlastnostmi a možností využití v aplikaci zaměření projektu. Tato metoda je využita k provedení experimentálního měření elektricky vodivých vzorků zadaných tvarů v laboratoři NMR UPT AV ČR, Brno. Výsledky experimentálního měření jsou porovnány s numerickým řešením.
The work analyses formation of deformations of RF magnetic field within the environment of electrically and magnetically conductive materials. An analytic solution of the problem is created and the problems of numerical modeling are solved. In theoretical way, the work also familiarize with the use of magnetic resonance imaging method - the spin echo method (SE), with its features and possibilities of its use within the aim of the project. This method is used for experimental measurements of electrically conductive materials in the NMR laboratory in ISI AV Czech Republic. Results of the simulation are compared with results of the experimental measurement.
Description
Citation
VONDRA, P. Vliv vodivých vzorků na vznik deformací vf magnetického pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO