Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané korporace v období roku 2015 až 2019. Specifikuje, kterými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Dále obsahuje analýzu současného stavu společnosti, jejího finančního zdraví a návrhy na zlepšení situace pro další vývoj, který je pro společnost velmi důležitý. Jedná se o společnost BAGRUJEME CZ s.r.o., která provádí výkopové a zemní práce v Prostějově a okolí.
This bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of a selected corporation in the period from 2015 to 2019. It specifies which methods of financial analysis are used to evaluate. It also contains an analysis of the current state of the company, its financial health and suggestions for improving the situation for further development, which is very important for the company. This is the company BAGRUJEME CZ s.r.o., which performs excavation and earthworks in Prostějov and its surroundings.
Description
Citation
JURÍK, P. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-09-08
Defence
otázka oponenta práce - odpovězeno doc. Šimberová - Vysvětlete souvislost mezi provedenými analýzami a Vašimi návrhy v bakalářské práci. Proč jste se zaměřil na B2B trh a nikoliv na B2C trh. - částečně odpovězeno prof. Kocmanová - Z analytické části vyplývá, že firma je ve ztrátě již poslední dvě analyzovaná období z důvodu propadu tržeb podniku a současně růstu osobních nákladů. Proč není v návrhové části řešena spíše tato problematika než odkup krátkodobých pohledávek? - částečně odpovězeno Ing. Mráček - Zkoušela firma realizovat některé Vaše návrhy? - odpovězeno Ing. Poláček - Uvedl výtku k použitým zdrojům.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO