Návrh koncepce elektrického závodního kamionu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce elektrického nebo hybridního kamionu pro dálkovou vytrvalostní soutěž Rallye Dakar. Rešeršní část se zabývá samotnou soutěží, rozborem parametrů a konstrukce současných závodních kamionů se spalovacím motorem a současnými nízkoemisními koncepty pro danou soutěž. Praktická část se zabývá nejprve analýzou energetických nároků jedné etapy závodu a následně kritickým zhodnocením možností hybridního nebo elektrického řešení. Z nich je zvolena koncepce typu EREV a proveden návrh parametrů komponent. Důraz je kladen zejména na to, aby koncepce měla co nejméně kompromisů a byla z hlediska teoretických jízdních výkonů srovnatelná s klasickými závodními kamiony, které používají spalovací motor.
This bachelor’s thesis is focused on projecting electric or hybrid conception of Rally Dakar racing truck. The researching part is focused on the Dakar Rally, analysis of parameters and construction of current racing trucks with internal combustion engines and current low emission concepts used in this competition. The practical part is firstly focused on analysis of energy requirements for one stage of competition and critical evaluation of possibilities of hybrid or electrical solutions. Subsequently, the EREV conception is chosen and the parameters for components are suggested. Emphasis is placed on ensuring that the concept has as few compromises as possible and is comparable in terms of theoretical driving performance to conventional racing trucks that use an internal combustion engine.
Description
Citation
PRCHAL, D. Návrh koncepce elektrického závodního kamionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Je rozhodnutí pořadatelů zařadit elektrický pohon ekologické? - odpovězeno 2. Porovnání výkonu a hmotnosti pohonu spalovacím motorem a hybridním pohonem. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO