Neighborhood

but.committeeMgA. Ing. arch. Lukáš Blažek (předseda) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil svou práci a způsob řešení a jeho základní teze. V další části reagoval na otázky oponenta. Diskuse: Ing. arch. Pospíšil – kritika investorského modelu a dotaz k objasnění dopravního modelu i dopravy v klidu Ing. arch. Blažek – orientace v území Ing. arch. Martinka – problematika věkového složení obyvatel území, údržba zelených ploch a veřejných prostranství Ing. arch. Kocián – problematika přílepkových staveb, problematika hosp. soběstačnosti Ing. Vejpustek – jaký je základní princip sousedství podle představ studenta?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMléčka, Jancs
dc.contributor.authorBartoš, Romancs
dc.contributor.refereeRudiš, Martincs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:58:04Z
dc.date.available2022-06-21T07:58:04Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractLidé odedávna upravovali a přetvářeli svoje okolí v nekonečném honu za pohodlím, bezpečím a přežitím. Lidstvo rostlo, vyvíjelo se, dospívalo i umíralo vždy společně. Životní prostředí přímo reflektovalo potřeby své komunity. Rodiny žily pod jednou střechou na společné návsi. Lidé respektovali přírodní děje a koexistovali s nimi. To se v posledních pár staletích zásadně změnilo. Po několika světlých technologických explozích a temných dobách válek svět začal nekontrolovaně zrychlovat. Potřeba semknuté komunity se postupně vytrácela. Sousedské trhy nahradily supermarkety a rozpravy mezi okny do světnice a návsí nahradila okna webových prohlížečů. Ploty nahradily betonové hradby, rozmohl se systém sobeckých privátních bublin. NEIGHBOR+HOOD si klade za cíl najít kompromis mezi oběma extrémy. Je to idea porozumění a rovnováhy mezi prostorem pro NÁS a pro MĚ. Je to prostor pro sousedy, úzce semknutou komunitu přátel pod jedním stromem u jednoho stolu. Je to prostor pro rodinu pod jednou střechou na společné návsi. Je to přirozené, pohodlné, nekonfliktní, bezpečné a lidské prostředí na okraji města. Návrh dává fiktivním obyvatelům Udánského kopce příležitost ztotožnit se se svým domovem a identitou jeho okolí. To všechno s využitím k přírodě šetrných mechanik a postupů. NEIGHBOR+HOOD je lidské, soběstačné, ekologické sídliště. Je to domov sousedství.cs
dc.description.abstractFor millennia people modified and adjusted their surroundings in an endless hunt for comfort, safety and survival. Humanity grew, evolved, matured and died together. The environment directly reflected the efforts made by its community. Families lived under one roof together, right next to the village common. Humans knew to respect the nature and coexisted with it. This changed drastically over the last couple centuries. After several technological breakthroughs and a few wars the technological evolution accelerated right out of control. The need for a neighborhood begun to fade. Sunday markets were replaced by supermarkets, eye-to-eye talks became scarce as we glued ourselves to various screens. Low fences were replaced by tall concrete walls, we built a system of selfish private bubbles. NEIGHBOR+HOOD attempts to find a compromise between both extremes. It is understanding and balance among the spaces for ME and the spaces for US. It is a place for neighbors, a tight-knit community of friends under one tree, sitting at a common table. It is a natural, comfortable, peaceful, safe and humane environment in the suburbs. The design offers to the fictional inhabitants of Udánky hill an opportunity to identify with their home and its surroundings. All that and more in total symbiosis with surrounding nature. NEIGHBOR+HOOD is human, self-sustaining, ecological housing estate. It is the home of neighborhood.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBARTOŠ, R. Neighborhood [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.cs
dc.identifier.other141070cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204507
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsousedstvícs
dc.subjectsoužitícs
dc.subjectudržitelnostcs
dc.subjectsociologiecs
dc.subjectbydlenícs
dc.subjectneighborhooden
dc.subjectcoexistenceen
dc.subjectsustainabilityen
dc.subjectsociologyen
dc.subjecthousingen
dc.titleNeighborhoodcs
dc.title.alternativeNeighborhooden
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-24cs
dcterms.modified2022-06-06-15:56:49cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid141070en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:58:04en
sync.item.modts2022.06.21 08:19:51en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
18.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
63.2 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141070.html
Size:
10.49 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141070.html
Collections