Multiplatformní aplikace pro verifikaci mluvčího

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním mluvčího bez znalosti textu sdělení. Zmiňuje dnes používané způsoby extrakce příznaků a jejich vyhodnocení pomocí směsice Gaussových hustotních funkcí. Praktickým výstupem práce je aplikace pro vizualizaci průběhu rozpoznávání. Návrh aplikace je multiplatformní a využívá knihoven Qt a BSAPI.
Bachelor thesis considers speaker recognition without knowledge of spoken message. There are described current feature extraction methods and their evaluation using Gaussian mixture model. The practical output of this work is application for visualization of the recognition process. Developed application is cross platform and it uses Qt and BSAPI libraries.
Description
Citation
GÖRIG, J. Multiplatformní aplikace pro verifikaci mluvčího [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Kolik Gausovek obsahuje každý model mluvčího?  Vysvětlit jak byly provedeny testy v tabulce 7.2. Byla trénovací nahrávka vždy z jiného nebo stejného prostředí jako testovací? Prováděl jste i nejaké testy uživatelského rozhraní, jako jak se uživatelé orientují v GUI, je jim jasné kde mají co hledat, jsou barvy křivek v grafu dostatečně oddělitelné, ....?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO