Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení společnosti AGROS s.r.o. v letech 2010-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ke zlepšení finanční situace daného podniku.
Bachelor thesis is focused on the financial evaluation of the AGROS s.r.o. company for the 2010 – 2014 period, based on the financial analysis indicators. Based on the results of this analysis some solutions will be proposed that could lead to an improvement of the overal financial situation in the company.
Description
Citation
VESELÝ, D. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno Ing. Žalio: Co vypovídá o zdrojích podniku, když mají na účtu 2,5 milionu korun? - odpovězeno Ing. Žalio: Na kolika hekatrech pozemcích podnik hospodaří? - odpovězeno Ing. Žalio: Víte kolik by stálo podnik 450 hektarů pozemků? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO