Výběr a implementace informačního systému pro firmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je pro vybranou firmu posoudit aktuální informační systém, analyzovat potřeby a požadavky pro výběr nového. Z nabízených systémů na trhu vybrat vhodné řešení a navrhnout postup implementace. Teoretické východiska práce popisují základní pojmy, přínosy podnikových IS, aktuální trendy a metodiky implementace. Dále práce obsahuje stručnou analýzu firmy.
The aim of the bachelor's thesis is for selected company, assess the current information system, analyze the needs and requirements for the selection of a new one. From offered systems on the market choose appropriate one and design process of implementation. The theoretical basis of the thesis describes the basic concepts, current trends in information systems and their implementation using selected methods. It also contains a brief analysis of the company.
Description
Citation
MARINIČ, Š. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Klčová: Detaily zvoleného řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO