Experimentální agrofotovoltaický systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Agrofotovoltaika je horúca téma nielen v oblasti agrokultúry ale aj v oblasti výroby EE použi-tím obnoviteľných zdrojov. Táto práca zhrňuje dopady ľudí na životné prostredie, jeho možnú nápravu pomocou AFV konkrétne firmami zrealizované projekty v zahraničí a ich poznatky z používania a vývoja AFV systémov. V práci sú tiež spomenuté výhody a nevýhody ktoré by mohli vzniknúť ak by sme tieto systémy začali používať na územiach ČR a SR. Posledná kapitola obsahuje už funkčný, nami postavený projekt AFV, ktorý sme zrealizovali na streche budovy T12.
Agrophotovoltaics is a hot topic not only in the field of agroculture but also in field of EE using renewable sources. This work summarizes human impact on the environment, possible remediation with help of AFV, projects already implemented by companies abroad and their knowledge of the use and development of AFV systems. The work also mentions advantages and disadvantages that could arise if we began to use these systems in Czech Republic and Slovakia. The last chapter contains already functional APV project, which we built on top of the roof of building T12.
Description
Citation
KRNÁČ, Š. Experimentální agrofotovoltaický systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-25
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Experimentální agrofotovoltaický systém. S posudkem vedoucího seznámil komisi doc. Baxant, s posudkem oponenta Ing. Paar. Student odpověděl na otázky oponenta s výraznými výhradami. V diskuzi položili dotazy doc. Orságová, doc. Lázničková, doc. Katovský, student na některé dotazy odpovídal s obtížemi, komise měla připomínky i k formální stránce práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO