Novostavba rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je novostavba jednogeneračního rodinného domu s přechodným ubytováním. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku v Kroměříži. Skládá se ze dvou nadzemních podlaží. Hlavní vstup je orientován na jihozápad. Budova je navržena ze systému KM BETA. Konstrukce stropu je ze systému HODOTERM – KM BETA. Konstrukci střechy tvoří dvě pultové střechy se sklonem střešní roviny 15°.
The subject of the Thesis is a newly built of univoltine house with a temporary accommodation. The building is laid into the flat landscape of the selected allotment in the city called Kroměříž. It consists of the two floors. The main entry is oriented to the southwest. The building is designed from the KM BETA system. The construction of the ceiling system is designed from HODOTERM - KM BETA. The construction of the rooftop consists of the two pent roofs with a 15 ° slope of the roof plane.
Description
Citation
STROUHALOVÁ, L. Novostavba rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO