Pojiva pro elektrody superkondenzátorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel s dosažením co nejvyšší kapacity. Vytvořená metodologie sestává z vyrobení experimentální elektrody a následném proměření na stanici AutoLab s cílem zjištění měrné kapacity zkoumaného vzorku. Tento přístup vede k vytvoření grafů závislosti kapacity na množství použitého pojiva pro různé druhy pojidel.
This work deals with the issues of useing binders for supercapacitor electrodes and optimizing the technological process for their production. The work focuses on optimizing the amount of binder used in order to acheive the most capacity. The methodology consists of creating an appropriate experimental electrode and subsequent measuring its associated capacity with AutoLab. This aproach leads to creating grafs which show the dependencies of capacity on the amount of binder used.
Description
Citation
GOTTWALD, T. Pojiva pro elektrody superkondenzátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Sajdl, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-13
Defence
Student odpověděl na otázku oponenta. Na otázky komise reagoval pohotově se znalostí. Otázky: proč je použitá lithiová elektroda? Vliv plnění na výslednou kapacitu? Uplatnění vnitřních ploch nanotrubic na výslednou kapacitu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO