Měření rychlosti metodou žhavených drátků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Měření žhaveným drátkem o nízké rychlosti proudění obsahuje mnoho problémů, které způsobují nejistoty měření. Tato bakalářská práce se zaměřuje na tento typ měření s ohledem na práce jiných výzkumníku a poskytuje přehled teorie kalibrace žhavených drátků pro nízké rychlosti proudění. Uvádí jednoduchou alternativu k běžnému kalibrátoru od DANTEC a následně jí porovnává s laserovým Dopplerovským měřením.
Hot wire measurement of low velocity is associated with several difficulties which result in a great uncertainty of measurement, this bachelor thesis focuses on such measurement with a view to other researchers’ work and some scientific background about the topic and offers a simple alternative to a common calibrator from DANTEC and then compares it with laser Doppler measurement.
Description
Citation
ABU ASAD, M. Měření rychlosti metodou žhavených drátků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Uveďte, jaký předpokládáte vliv zanedbaných ztrát ve vašem kalibrátoru. - odpověděl 2. Jaké hodnoty Reynoldsova čísla jste dosáhl při průtoku 31,84 L/min a blíží se tato hodnota kritické hodnotě Reynoldsova čísla? Odpovídá hodnota tohoto bezrozměrného čísla rychlostnímu profilu na obrázku 28? - odpověděl 3. Při jakých hodnotách Reynoldsova čísla můžeme pozorovat jev zvaný Karmánova vírová stezka (vortex shedding)? Lze během vašeho měření dosáhnout této hodnoty na drátku CTA sondy? - odpověděl 4. Jaký typ průtokoměru je vámi používaný TSI 5200 a jaká je jeho přesnost? Jaký jiný typ průtokoměru byste mohl použít během vašeho měření? - odpověděl 5. Využití dvou bodů k proložení křivkou - přímkou. - odpověděl 6. Kde bude použita sonda. - odpověděl 7. What can you tell us about the different between mathematics min. square differencis method aad spline. - odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO