Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
QRS komplex je nejvýraznější element vyskytující se v EKG signálu. Díky svým vlastnostem je využíván při určování tepové frekvence a slouží jako jeden z referenčních bodů při automatickém rozměření EKG. Proto je důležité, aby byla jeho detekce co nejpřesnější. Tato práce je zaměřena na vytvoření softwaru pro hodnocení detektorů QRS komplexů. Úvodní část je věnována základům elektrokardiografie, jsou popsány nejběžnější přístupy detekce a poruchy, které mohou detekci ovlivnit. Praktická část práce je zaměřena na vývoj některých detektorů a samotného softwaru. Program využívá CSE databázi reálných EKG záznamů.
QRS complex is the most prominent part of ECG signal. Due to its properties, it is used in calculation of heart rate and serves as one of the reference points for automatic delineation of ECG. Therefore, the accurate detection of QRS complexes is very important. This work is focused on creating of software for evaluation of different QRS detection approaches. The first part includes the basics of electrocardiography, the most common methods for QRS detection and also various artifacts that can affect the detection, The practical part is focused on the development of some detectors and the software itself. The detectors are then tested with software using the CSE database of real ECG recordings.
Description
Citation
VEVERKA, V. Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník položil otázku měl jste extrasystoly označené, zda budou nebo nebudou detekovány? Dr. Vondra položil otázku jak dlouhé jste měl záznamy? Nezkoušel jste delší záznamy? MUDr. Závodná položila otázku používal jste 12 svodové EKG? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO