Dobíjecí stanice pro elektromobily a jejich vliv na distribuční síť

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract

Description
Keywords
Citation
TEPLÝ, J. Dobíjecí stanice pro elektromobily a jejich vliv na distribuční síť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Holoubek (člen)
Date of acceptance
2016-06-10
Defence
Student prezentoval komisi svoji bakalářskou práci na téma Dobíjecí stanice pro elektromobily a jejich vliv na distribuční síť. Komise byla seznámena s posudky oponenta a vedoucího práce. Student následně zodpověděl dotazy uvedené v posudcích. V následné rozpravě vznesl dotaz doc. Blažek na princip funkce sacích obvodů pro filtrování signálu v souvislosti se signálem HDO. Student otázku zodpověděl nesprávně, protože uvažoval filtrování i signálu HDO což je nežádoucí. Ing. Holoubek se dotázal na impedanci sériového rezonančního obvodu v sacím zařízení. Student správně odpověděl, že impedanci sacího obvodu musí být nízká pro daný řád harmonické. Dále s pomocí Ing. Holoubka správně dedukoval,že výsledné zkreslení proudu je minoritní problém ve srovnání se zkreslením napětí. Příčinu zkreslení napětí však v rámci rozpravy neobjasnil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO