Měření střední radiační teploty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečná práce je zaměřena na parametry prostředí, především na střední radiační teplotu, která představuje parametr s dobrou vypovídající schopností. V bakalářské práci se seznámíme se způsoby měření střední radiační teploty a s vhodnými přístroji určených pro toto měření. Nedílnou součástí práce je také seznámení s faktory tepelné pohody člověka, které ji výrazně ovlivňují. V další části bakalářské práce je návržen jednoduchý snímač pro měření střední radiační teploty a jeho ověření.
This work is focused on parametry environment. In particular, this work is focused on the mean radiant temperature, which is a parameter with good meaningful capabilities. In The work we introduce with some ways mean radiant temperature measured and what are currently the sensor for this measurement. An integral part of this work is also Introduce the human thermal comfort, which plays an important role in measurement mean radiant temperature. In another part of the thesis is done propose a simple sensor for measuring the mean radiant temperature. And with other devices that are designed to measure the mean radiant temperature is verifying its functionality.
Description
Citation
TRUKSA, L. Měření střední radiační teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda) doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO